a r t i k e l 2 : 3 8   ||   O v e r   O n s

Belangengroep artikel 2:38 als reactie op houding college

Belangengroep artikel238.nl is een reactie op het bezoek dat wij brachten op een uitnodiging voor een gesprek met burgemeester van Oosterhout over het "carbidgedoe".

Daar bleek overduidelijk dat de gemeente niet van plan is om iets te doen aan de overlast die zij zelf veroorzaakt door het carbidschieten toe te staan, al dan niet in strijd met de voorwaarden van de APV, midden in woonbebouwing. Het verplaatsen van carbidlocaties komt niet in het woordenboek voor dat de gemeente gebruikt terwijl dit een heel simpele oplossing is die aan alle partijen tegemoet komt. Herstel, men verplaatst nu ineens (Erica, Zuidbarge en Westenesch) wel locaties als daar niet om wordt verzocht en tegen de wil van de organisatoren en zonder dat daar mensen over klagen. Meldt u zich bij de gemeente vanwege overlast en wilt een verplaatsing daarvan, dan vergeet het maar.

Het gesprek kwam er in grote lijnen op neer dat wij ons er maar bij neer moeten leggen dat de gemeente dit toestaat. We moesten diverse keren uitleggen waar we nou precies last van hadden. Dat bleef bij van Oosterhout niet hangen totdat wij hem aanboden om dit jaar eind 2017 voor zijn woning van 10:00 uur 's morgens tot 02:00 uur 's nachts met 5 melbussen met carbid te gaan schieten. Toen wist hij wel waar wij last van hadden en vroeg er niet meer naar.

Wat hij toen niet vertelde was dat men achter de schermen opnieuw bezig was om bezwaar en beroep tegen het carbidschieten onmogelijk te maken.

De meldplicht wordt opnieuw ingevoerd maar hoe dit wordt afgehandeld is onduidelijk. Waarschijnlijk blijft een besluit omtrent de toestemming achterwege zodat er geen bezwaar mogelijk is tegen dit besluit. Dat men mogelijk wel gaat handhaven staat al jaren op papier maar dat gebeurt al evenzovele jaren nooit.

Als burger die overlast ervaart van carbidschieten sta je dus in de kou. Je zoekt het maar uit is de boodschap van onze burgemeester en zijn ambtenaren zoals ze dat in stilte altijd al deden met klachten van burgers. Een bezwaarschrift wordt normaliter altijd doorgestuurd naar de adviescommissie voor bezwaarschriften maar de laatste keer beviel dit het college niet erg omdat de commissie een vernietigdend advies neerlegde voor het college waarmee waarschijnlijk Habing zijn achterste afveegt. Dit kost de gemeente € 990,-.

Hij moest van bezwaarmakers toch al zwaar op de pot zoals hij zijn collega's en abusievelijk ook aan een bezwaarmaker meldde.

Daarom een belangengroep omdat op deze wijze veel meer mensen, die overlast ondervinden van het carbidbeleid, in de kou worden gezet door dit college en vooral geisoleerd omdat het voor het college dan veel gemakkelijker is om een bezwaar in de doofpot te laten verdwijnen.

Carbid maakt aan de bron, ( een melkbus van 30 Liter),  zo'n 150 decibel aan herrie en bij 80 decibel is het schadelijk voor je gehoor. Gehoorschade is onherstelbaar vandaar dat carbidschieters praktisch allemaal gehoorbescherming dragen. Behalve te Nuyl de voorzitter van Plaatselijk Belang Noordbarge op de foto op de home pagina, maar die was toch al doof voor kritiek.

"Carbidschieten in de gemeente Emmen is in het licht van de APV waanzin maar voor carbidschieters elk jaar weer een feest. Totdat er doden of gewonden vallen dan gaat de politiek piepen."

Door de strot geduwd

Het college duwt het carbidschieten door de strot van burgers die van deze jaarlijkse activiteit overlast ondervinden.

Normaal gesproken krijgt men toestemming van de gemeente om op een plek te gaan schieten met carbid nadat de gemeente heeft gecontroleerd of deze activiteit aan de voorwaarden voldoet die daarvoor vastliggen in de APV.

Die toestemming heeft men nu losgelaten. Je hoeft alleen een melding te doen en je "kunt" gecontroleerd worden. Daarmee ontloopt dit college haar verantwoordelijkheid zoals is vastgelegd in de APV in artikel 2:38. Dit "voor spek en bonen" artikel wordt nooit nagestreefd, Er wordt vanuit het college namelijk niet gehandhaafd, ook niet bij klachten. Of heel zelden als klagers zich gaan verenigen in groepen.

Door geen toestemming meer te geven voor carbidactiviteiten als zijnde een besluit is bezwaar daartegen ook niet mogelijk redeneert men. Dit is een juridische truc waarvan wij denken dat dit geen stand houdt bij de rechtbank. De gemeente stelt regels voor carbidschieten en is wettelijk gehouden aan een toezichthoudende en handhavende taak. Voor elke overtreding van de APV carbidregels is de gemeente in principe gehouden aan haar toezichthoudende taak en dient te handhaven.

Vanuit het college onttrekt men zich actief aan haar taak als toezichthouder met als gevolg dat volwassen mensen als Habing, Wilms en Harms overgaan tot leugens en onrechtmatigheden zoals vorig jaar 18 ontheffingen zijn verleend. Die hadden nooit verleend mogen worden, de gemeente was daartoe niet gerechtigd. Juridisch tracht men het carbidgedoe zodanig te traineren dat het verzet daarop zal breken en dat burgers dit gaan opgeven.

De gemeente kan dit carbidgedoe eenvoudig oplossen door locaties die overlast geven te verplaatsen naar alternatieve locaties. Voor Noordbarge zijn wel 4 locaties aan te wijzen die beter geschikt zijn voor caridschieten en die geen overlast zullen veroorzaken. Voor Zwartemeer is ca. 100 meter verderop alleen landbouwgrond en als je als gemeente wilt toesteaan dat men met carbidbussen van 500 Liter en 350 Liter gaat schieten waarom doe je het dan niet daar?

Waarom de gemeente niet wil praten over een dergelijke oplossing daarover tast iedereen in het duister. Er is geen reden te bedenken anders dan dat dit terug is te voeren is op de bestuurscrisis van de vorige eeuw. Destijds zijn een aantal aanvoerders van een verkeerde cultuur verwijderd van het gemeentehuis maar de laag daaronder kon gewoon verder gaan met intimidatie en machtspelletjes. Als er een andere reden zou zijn dan horen we dit graag van van Oosterhout maar voorlopig worden wij gewoon weggezet als zeurders die van een beetje lawaai een olifant maken.

"Plaatjes zeggen vaak meer als woorden maar over die plaatjes die ook aan van Oosterhout zijn overhandigd geen zinnig woord. Gezond verstand? Je ziet wat er gebeurt als dit de norm wordt. Het appen in het verkeer leidt tot meer doden en ongevallen. Iedereen weet het en iedereen doet het."

 

Burger initiatief


artikel238.nl


Belangengroep carbidoverlast

Gemeente Emmen

Nederland

©   Belangengroep artikel238.nl. Alle rechten voorbehouden.