a r t i k e l 2 : 3 8   ||   C h r o n o l o g i e

Chronologie carbidgedoe -> waarom het college niet wil uitleggen waarom carbidschieten midden in woonbebouwing moet al dan niet in strijd met de APV


2015 Habing liegt zich drie slagen in de rondte / college met middelvinger naar rechter en bezwaarmakers


PDF bestand15 nov 2015      :    Jacob Habing liegt over een gedoogebesluit van het college Noordbarge
PDF bestand18 nov 2015      :    Jacob Habing liegt over situatie Stichtingstraat Zwartemeer
PDF bestand22 dec 2015      :    Jacob Habing moet zwaar op de pot van eigen stinkende leugens
PDF bestand29 dec 2015      :    Vonnis Rechtbank, carbidschieten Noordbarge verboden!
PDF bestand29 dec 2015      :    Nog dezelfde dag - toch gedoogbesluit college carbidschieten Noordbarge

2016 We wachten al sinds 23 december 2016 op een beslissing op ons bezwaar van het college


PDF bestand22 sep 2016      :    Raadsvoorstel Wilms 1e versoepeling APV art 2:32 APV
PDF bestand27 okt 2016      :    Herroeping op nieuw artikel 2:32: wel vatbaar voor besluit
PDF bestand22 dec 2016      :    Initiatiefvoorstel CDA voor een ontheffingsmogelijkheid vooral voor Erica
PDF bestand22 dec 2016      :    Ontheffing opgenomen in APV 2e versoepeling APV art 2:32 APV
PDF bestand23 dec 2016      :    Bezwaar tegen mogelijk ontheffingsverzoek Noordbarge
PDF bestand23 dec 2016      :    Ontheffingsverzoek Noordbarge
PDF bestand28 dec 2016      :    Beroep voorzieningrechter
PDF bestand30 dec 2016      :    Vonnis Rechtbank, carbidschieten toegestaan met beperkingen
PDF bestand15 feb 2017      :    Verdaging van beslissing op bezwaar college
PDF bestand20 mei 2017      :    Adviescommissie: college stelt dat er geen procesbelang meer is
PDF bestand07 aug 2016      :    Adviescommissie maakt gehakt van beslissing college

2017 Een verplaatsing van overlast gevende locaties blijft onbespreekbaar, en maar traineren


PDF bestand19 sep 2017      :    Bezwaar Noordbarge/Zwartemeer
PDF bestand19 okt 2017      :    Nieuw carbidartikel 2:38, 3e versoepeling APV
PDF bestand03 nov 2017      :    Beslissing op bezwaar -> niet ontvankelijk, men weet niet of er ook wordt geschoten?
PDF bestand22 dec 2016      :    Bezwaar opnieuw ingediend, nu met carbidmelding, er is nu een voornemen om te gaan schieten!
PDF bestand23 dec 2016      :    College weigert weer een behandeling -> stuurt bezwaar door als beroep naar de rechtbank

Burger initiatief


artikel238.nl


Belangengroep carbidoverlast

Gemeente Emmen

Nederland

©   Belangengroep artikel238.nl. Alle rechten voorbehouden.