Artikel 2:38 APV Emmen

Carbidschieten in Noordbarge

Naar aanleiding van een aantal vragen gesteld door Klaas van der Meulen van de redactie van de website van Noordbarge (https://www.noordbarge.info/nieuws/carbid-schieten-in-noordbarge/) heb ik uitgebreidt antwoord gegeven. Deze zijn op de website van Noordbarge redelijk ingekort.

Kern van het conflict met de gemeente is dat het carbidschieten in Noordbarge gepaard gaat met de overtreding van een aantal verboden van de Algemene Plaatselijke Verordening die door de gemeente zelf zijn vastgesteld. De gemeente heeft een beginselplicht om die overtredingen te handhaven en dat weigert de gemeente al jaren om te doen. Bij carbidschieten zijn die verboden ook van toepassing maar dat wil de gemeente niet erkennen en zoekt naar trucs om het carbidschieten in Noordbarge op de huidige locatie mogelijk te blijven maken. Het betreft de geluidsoverlast die verboden is voor de woonomgeving, het schenken en gebruiken van alcohol dat binnen de bebouwde kom is verboden en het parkeren op de brink dat binnen de bebouwde kom is verboden.

De afgelopen jaren stond steeds in de media dat het carbidschieten van de rechter door mocht gaan. Dat is klinklare onzin omdat de gemeente het carbidschieten in Noordbarge de afgelopen jaren mogelijk maakte door één keer een gedoogbesluit te nemen en drie keer een ontheffing te verlenen. Het is dus niet de rechter die een besluit neemt maar de gemeente die gebruik maakt van zijn bestuurlijke bevoegdheden om iets toe te staan wat eigenlijk bij wet is verboden. Dit betekent dus dat de carbidregulering niet deugt want in feite is het carbidschieten in de woonbebouwing van Noordbarge op basis van de APV verboden.

Dit keer hadden we voorzien dat de gemeente net als vorig jaar op 30 december weer een ontheffing zou gaan verlenen en was de termijn om nog te kunnen besluiten op ons handhavingsverzoek al verstreken. De ontheffing die weer werd verleend was nu geen besluit op ons handhavingsverzoek maar een ambtshalve besluit. En nu moest men aan de rechter gaan uitleggen waarom men van deze bevoegdheid gebruik maakte ten faveure van Latour. En dat kon men niet. Voor een verplaatsing bestaan geen beletsels zoals Latour beweert. De verleende ontheffing is ook door de voorzieningenrechter vernietigd.

En de gemeente? Die zal weer een nieuwe truc moeten bedenken om de verboden van de verordening weer te kunnen omzeilen. En Latour? Die meent dat hij weer met een ontheffing voor geluidhinder kan gaan schieten, weer alcohol kan gaan schenken dat verboden is en zijn bezoek weer op de brink kan laten parkeren dat is verboden. Dat kan ook heel goed op een andere plek waar geen sprake zal zijn van overlast en waar genoemde verboden niet van toepassing zijn. En te Nuyl? Die wil net als Trump zijn macht niet opgeven. Volgens de statuten kan hij al lang geen voorzitter meer zijn. Ook hij heeft net als Trump en Latour lak aan de wet.

 

Voor een volledig antwoord op de vragen van PB Noordbarge, klik op de gehoorbescherming.

 

 

Voor de volledige uitspraak van de zitting klik op de voorzittershamer.  

 

Jan de Vries

Waar klagen we over?

De belangengroep klaagt al langer bij de gemeente Emmen over geluidsoverlast als gevolg van carbidschieten, maar waar hebben we het over?

Het college en de raad hebben in artikel 2:38 van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaald dat er sprake moet zijn van een afstand van 50 meter tot woningen als je met maximaal 5 melkbussen van 50 liter knalt en 75 meter als je met meer bussen knalt.

De vraag die de gemeente altijd ontwijkt, ook in de rechtbank, is: is dit voldoende om overlast te voorkomen?

Antwoord: absoluut niet!

Kijk maar in dit schrijven hieronder en oordeel zelf waarom wij als lasposten worden bestempeld. Vorig jaar heeft de gemeente in Noordbarge 111 decibel of dB(A) gemeten op een afstand van circa 60 meter. Boven de 55 dB(A) is er sprake van geluidhinder en volgens de tabel kom je dan uit ergens tussen de 2e en 3e kolom en heb je het over een brongeluid van iets van 140 dB(A). Om dan onder de grens van 55 dB(A) te kunnen blijven moet je al gauw tussen de 4 en 8 kilometer verwijderd zijn van de bron om beneden de grens van 55 dB(A) of decibel te blijven met een meting. De 50 meter afstand als norm volgens artikel 2:38 is een lachertje voor deze enorme herrie die niet iedereen kan waarderen in een woonomgeving.

klik op de gehoorbescherming hieronder om te zien wat dit betekent voor geluidsoverlast

 

Zelfkritiek ontbreekt bij de gemeente Emmen, links en rechts krijgt men klappen om de oren van de rechter maar de klager is een lastpost waar je als gemeente geen energie in moet steken

De woordvoerster van de gemeente, Anita Klingenberg mag dit zo stellen maar zonder dat ik me daar aan stoor.

De uitspraak liegt niet, klik op het plaatje hieronder  
  De gemeente is niet blij met mij: klik op het plaatje hieronder   

 

Ik heb er verder niet veel aan toe te voegen en ben zeer tevreden met de uitspraak, wat de gemeente van mij vindt daar kan ik niet veel mee.

De voorzieningenrechter stelde dat het carbidbeleid van de gemeente er op is gericht om (geluid)overlast toe te staan. Als burgemeester, woordvoerster juristen en handhavers mag je daar trots op zijn???? Iedereen heeft een mening, Ik ook.

is getekend Jan de Vries

 

Bij de juiste vragen bleef het stil - woensdag 30 december 2020 Groningen:rechtbank

Tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter kwam er uiteindelijk iets wat als een besluit op onze handhavingsverzoeken van 1 november 2020 kan worden opgevat. Of niet, maar dat is iets voor de bodemprocedure. Opnieuw kwam de gemeente met ontheffingen want anders is het carbidschieten niet meer toe te staan als er sprake van bezwaar is. Het geluidhinderverbod van de APV artikel 4:4 lid 2 is vanaf 21 december 2020 dus WEL van toepassing op carbidschieten, dat kan niet meer ontkend worden. Ook nu werd er geen toegestaan maximum aangegeven in de ontheffingen: een vrijbrief om zo veel geluid te maken als mogelijk is, desnoods het geluid van een straalvliegtuig. Zelfs het Hello festival kan niet een dergelijke ontheffing krijgen, maar voor carbid maakt men wel al te graag een uitzondering op het gemeentehuis in Emmen, de eredivisie carbid..

Waarom hebt u geen maximaal toegestaan geluid opgenomen in de ontheffing? Antwoord .......................etc.

Welke belangenafweging hebt u gedaan bij het verlenen van de ontheffingen? Antwoord ....................etc. etc.

Kortom als de juiste vragen worden gesteld door een rechter dan weten wij de antwoorden wel maar bij de gemeente blijft het stil. Niet de gemeente of Anita Klingenberg nodigde mij uit op het gemeentehuis voor een gesprek. (RTV Drenthe Janet Oortwijn kletst uit haar nek) De voorzieningenrechter nam een voorlopige maatregel en gebood de partijen om overleg te voeren voor alternatieve locaties. Voor 16:00 uur moest de gemeente de uitkomst doorgeven aan de rechtbank. De voorzieningenrechter komt morgen met de uitspraak. Dat het tot een oplossing kwam, binnen 5 minuten, is absoluut niet te danken aan het carbidteam Noordbarge zoals Oortwijn stelt. Zij hadden op wel 5 andere locaties aan de rand van Noordbarge kunnen schieten maar zij blijven dwarsliggen. Zij willen maar op één plek en dat is midden in Noordbarge, dus de game goes on en Jos H. zal binnenkort weer onze handhavingsverzoeken ontvangen voor het carbidschieten 2021-2022. Geluidsoverlast, alcoholverbod en parkeren op openbaar groen zijn de thema's waar het carbidteam Noordbarge zich normaal gesproken schuldig aan maakt op de laatste dag van het jaar.

Richard S. in Noordbarge zag niets in het voorstel van de gemeente om de zaak te verplaatsen en zag dit keer af van carbidschieten.
R de melder in Zwartemeer was heel coöperatief en had geen enkel probleem om de locatie een paar honderd meter te verplaatsen.

Binnen vijf minuten was de zaak geregeld en dat toont aan dat er iemand op het gemeentehuis rond loopt die dit soort overleg altijd dwarsboomt en blokkeert. Wij weten dat zijn zwager een zeer goede vriend is van een lid van het carbidteam Noordbarge en zelf ook in Noordbarge woont.

Is getekend, Jan de Vries

 

 

 

21 december 2020: Rechter verwijst verzet van gemeente Emmen in verband met geluidhinder door carbidschieten naar het fabeltjesrijk

Vers van de pers:

Op 21 december 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het beroep van ons dat we instelden naar aanleiding van de weigering van Jos H. teamleider Toezicht en Handhaving om op 31 december 2018 te gaan handhaven op ons verzoek wegens het veroorzaken van geluidsoverlast door het carbidschieten van het carbidteam Noordbarge onder leiding van Daniël L. De juristen van de gemeente Ben J. en Jan Tiemon O. wierpen op dat de geluidhinder door carbidschieten midden in de woonomgeving van Noordbarge dat verboden is volgens artikel 4:4 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (geluidhinderverbod) niet van toepassing was op carbidschieten. Artikel 2:38 van de APV eist 50 meter afstand tot woonbebouwing en dat zou volgens de juristen voldoende zijn om geluidsoverlast te voorkomen voor de woonomgeving.

De rechtbank heeft van dit argument nu dus gehakt gemaakt. Artikel 4:4 lid 2 van de verordening is wel degelijk van toepassing op carbidschieten. En dat betekent dat iedere burger die overlast ervaart van carbidschieten in zijn woonomgeving nu op basis van jurisprudentie om handhaving kan vragen. De gemeente heeft een handhavingsplicht en de juristen bezinnen zich nu uiteraard op andere mogelijkheden om onder deze plicht uit te kunnen komen. Lex specialis voor de carbidregulering artikel 2:38, dit is de juridische term dat Jos H., Ben J. en Jan Tiemon O. vergeefs hadden ingezet, is niet meer als argument te gebruiken door de gemeente. Om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen is eerder een afstand van 300 meter tot woonbebouwing nodig inplaats van de huidige 50 of 75 meter. Wij borduren hier uiteraard op verder.

Voor de volledige uitspraak van de rechtbank google of zoek op: ECLI:NL:RBNNE:2020:4500

Of klik op deze link

 

 

Burger initiatief


artikel238.nl


Belangengroep carbidoverlast

Gemeente Emmen

Nederland

©   Belangengroep artikel238.nl. Alle rechten voorbehouden.